کمک ۲۰۰ هزار تومانی به هر خانوار در کنار سبد کالایی

کمک ۲۰۰ هزار تومانی به هر خانوار در کنار سبد کالایی

خبرگزاری فارس: در جلسه شب گذشته دولت و مجلس بر کمک 200 هزار تومانی به هر خانوار در کنار ارایه سبد کالایی تأکید شد. خبرگزاری فارس: کمک 200 هزار تومانی به هر خانوار در کنار سبد کالایی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در...