کمک به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی

کمک به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی

دست قهار طبیعت بار دیگر از آستین زلزله بیرون آمد تا قدرت بی همتای خدا و گوشه ای از زلزال آخرت را بر گوش ما نجوا کند....