شناسایی و انهدام چهار شبکه غیرقانونی موسوم به «کلیساهای خانگی»

شناسایی و انهدام چهار شبکه غیرقانونی موسوم به «کلیساهای خانگی»

خبرگزاری فارس: چهار شبکه غیرقانونی موسوم به «کلیساهای خانگی» در شهر «شیراز» و «کوار» کشف و سرکردگان و گردانندگان اصلی آن دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس، بنا به گزارش‌های رسیده طی دو ماه گذشته، چهار...