حکایت نماز باران آیت‌الله کلباسی

حکایت نماز باران آیت‌الله کلباسی

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس، آیت‌الله محمد ابراهیم کاخکی خراسانی، مشهور به حاجی کرباسی (کلباسی) از علما و فقها شیعه و ساکن شهر دامغان بود. وی علاوه بر مرتبه علمی و تقوای، پدری مهربان برای مستمندان و بیماران...