ماجرای کشف پیکر سرلشگر شهید علی هاشمی

ماجرای کشف پیکر سرلشگر شهید علی هاشمی

سردار علیپور همرزم شهید علی هاشمی گفت: سال ۸۲ در کمپ نفت نشسته بودم که از بیسیم صدا آمد خودتان را سریع برسانید به یکسری استخوان برخورد کرده‌ایم. به گزارش جهان به نقل از تسنیم، اولین کنگره سرلشکر شهید علی هاشمی عصر ۵...