بازیکن سرشناس کشتی کج آمریکا مسلمان شد

بازیکن سرشناس کشتی کج آمریکا مسلمان شد

وی یک بازیکن سنگین وزن است و در گذشته در "WWF" هم حضور داشت. او اخیرا به کشور پاکستان سفر کرده بود و در آنجا مسلمان شدنش را اعلام کرد. به گزارش صفحه عربي شیعه آنلاین، روزنامه "تریبون اکسپرس" در شماره صبح روز گذشته خود از...