کربلایی محمدعلی بخشی-ایام مسلمیه ۱۳۹۱ – همدان

کربلایی محمدعلی بخشی-ایام مسلمیه ۱۳۹۱ – همدان

شهادت حضرت مسلم(ع) - مسلمیه ۱۳۹۱ هیئت شیفتگان حضرت رقیه (س) - همدان...