عکس/کتانی NIKE در پای احمدی نژاد!

عکس/کتانی NIKE در پای احمدی نژاد!

در تيم مقابل نيز محمود خوردبين، غلامرضا رضايي، محمد نوري و مجتبي جباري حضور داشتند. از صحنه‌هاي جالب اين ديدار پاس گل مورالس به دكتر احمدي نژاد بود كه رييس جمهور كشورمان اين توپ را وارد دروازه تيم حريف كرد. همچنين در...