کتاب داستانهای شیرین مثنوی معنوی به نثر – فرمت جاوا

کتاب داستانهای شیرین مثنوی معنوی به نثر – فرمت جاوا

در این کتاب مجموعه داستانهای مثنوی معنوی به نثر روان آورده شده است. پادشاه و کنیزک ؛ طوطی و بقال ؛ طوطی و بازرگان؛شیر بی‌سر و دم ؛ کشتی‌رانی مگس که اکنون میتوانید از سایت ال ایکس ال دریافت نمایید دانلود فایل click...