کتاب خلاصه بیست برنامه ی درسهایی از قرآن

کتاب خلاصه بیست برنامه ی درسهایی از قرآن

احتراما خلاصه ی بیست برنامه ی جناب آقای قرائتی جهت استفاده ی دآنش اموزان عزیز حضورتان تقدیم می گردد.لطفا چنانچه نیاز به جزوات بیشتر می باشد کتاب را کپی ودر اختیار دانش آموزان قرار دهید .جهت استفاده از این برنامه می بایست...