راز‌‌ کتاب‌ منتشرنشده‌ شیخ‌بهایی‌ فاش‌ شد

راز‌‌ کتاب‌ منتشرنشده‌ شیخ‌بهایی‌ فاش‌ شد

در روزگار شیخ بهایی، یکی از بزرگ‌ترین قاضیان شهر شبی یکی از امامان معصوم را در خواب دید که به او فرمود: کتاب «مفتاح الفلاح» را بنویس و طبق آن عمل کن، اما همه عالمان اصفهان گفتند ما چنین کتابی را ندیده‌ایم! به گزارش فارس،...