کتابشناسی غدیر (۱) (۲) (۳) (۴)

کتابشناسی غدیر (۱) (۲) (۳) (۴)

بخش هاى کتاب چنین است : مقدمه ، سوال و جواب ، واقعه غدیر و جوانب آن از کتب عامه : که اثبات خلافت امیرالمؤمنین (ع) است ، اسامى محدثین و علمایى از عامه که نزول یه " یا یها الرسول ... " را در غدیر آورده اند : که نام بیست و دو نفر را...