کاهش ساعت تدریس «دینی» در مدارس

کاهش ساعت تدریس «دینی» در مدارس

کاهش ساعت تدریس «دینی» در مدارس دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه در مجموع دوره‌های تحصیلی ساعت درس دینی یک ساعت کاهش یافته است، گفت: سایر دروس مانند مدیریت خانواده نیز بار تربیت دینی را به‌عهده...