پنج فکری که آدم را ترقی می‌دهد

پنج فکری که آدم را ترقی می‌دهد

در کتاب کاشف الاسرار داریم که پنج فکر است که آدم را ترقی می‌دهد و هر یک ساعتش ثواب ۶۰ سال عبادت دارد؛ روزی یکی‌اش را صبح‌ها بعد از نماز شروع کنید. به گزارش فرهنگ نیوز، ملا محمدعلی مجتهد، معروف به مرحوم آیت‌الله احمد...