طراح کاریکاتور توهین آمیز کیست؟

طراح کاریکاتور توهین آمیز کیست؟

هادی حیدری دوست صمیمی مسیح علی نژاد خبرنگار شبکه شايعه پراکن بي بي سي با سوء استفاده از آزادی بیان گستاخی را از حد گذرانده و در هفته دفاع مقدس با كشيدن كاريكاتوري موهن به رزمندگان دفاع مقدس توهین نموده است....