یهودیان مستأجران کلبه کابالیسم

یهودیان مستأجران کلبه کابالیسم

شیطان‌پرستی با چاشنی خودپرستی «نوستر آداموس» که تبلیغات زیادی دربارة او انجام می‌شود و در حدود پانصد سال پیش زندگی می‌کرده است کتابی دارد که تمام تاریخ و پایان آن را به صورتی مبهم، در آن پیشگویی کرده است....