کتاب معروف چی شد چادری شدم

کتاب معروف چی شد چادری شدم

ماجرای این کتاب از یک فراخوان وبلاگی در شهریورماه سال 1390 آغاز شد. به گزارش تعامل، کتاب "چی شد چادری شدم؟" مجموعه خاطرات منتخب از دختران و بانوان ایرانی ست که حجاب برتر را برگزیدند. ماجرای این کتاب از یک فراخوان وبلاگی در...