شما اول شده اید؛ ولی ما قهرمانیم!+تصاویر

شما اول شده اید؛ ولی ما قهرمانیم!+تصاویر

شما اول شده اید، ولی ما قهرمانیم. باور نمی کنید؛ این هم سندش! به گزارش پرچم های سیاه به نقل از روزگار نو، میکل آنژ، مجسمه ساز مشهور، گفته است: «اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و...