مدل چیدمان سفره هفت سین ۹۵

مدل چیدمان سفره هفت سین ۹۵

فلسفه سفره هفت  سین در آیین‌هاى باستانى ایران براى هر جشن «خوانی یا سفره ای » گسترده مى‌شد که داراى انواع خوراکى‌ها بود. سفره نوروزى «هفت سین» نام داشت و مى‌بایست از بقیه سفره ها رنگین تر باشد....