“چین بی تردید از ایران پشتیبانی می‌کند”

“چین بی تردید از ایران پشتیبانی می‌کند”

ژنرال ژانگ ژائوژانگ گفت: "حتي اگر جنگ جهاني سوم آغاز شود، چين در پشتيباني از ايران ترديد نمي‌کند." امريکا و اسرائيل براساس ادعاها درباره اين که برنامه اتمي ايران ممکن است شامل فعاليت‌هاي نظامي مخفيانه باشد، مکررا...