چه کسی پایش را روی سیم اینترنت گذاشته؟

چه کسی پایش را روی سیم اینترنت گذاشته؟

از یکشنبه هفته گذشته تا به امروز، امکان دسترسی مناسب به اینترنت برای کاربران شدنی نیست و به زبان عامیانه: «اینترنت کند شده است». به گزارش «تابناک»، اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت در بیشتر مناطق کشور و به ویژه شهر...