چه کسی برای حسینم گریه می کند؟

چه کسی برای حسینم گریه می کند؟

چه زماني رخ مي دهد؟رسول خدا فرمود:- زماني که من و تو و علي در دنيا نباشيم .آن گاه گريه فاطمه شديدتر شد. عرض کرد:- چه کسي بر حسينم گريه مي کند، و به عزاداري او قيام مي نمايد؟پيامبر فرمود:- فاطمه ! زنان امتم بر زنان اهل بيتم ، و...