برنامه تروریست‌های پژاک برای چهارشنبه آخر سال

برنامه تروریست‌های پژاک برای چهارشنبه آخر سال

گفته مي‌شود هواداران و مرتبطين گروهك تروريستي پژاك و "پ ك ك " قصد دارند در سه شنبه آخرسال اقدام به تجمع و اغتشاش كرده و دراين رابطه نيز مقرر شده تعدادي هواداران پژاك بنا به درخواست سران اين گروهك در شهرهاي مختلف دست به...