چند پرسش و پاسخ برای اهل تسنن در ارتباط با شبهات غدیر

چند پرسش و پاسخ برای اهل تسنن در ارتباط با شبهات غدیر

ثانیاً: اگر مستقیاً جزئیات امامت حضرت علی (ع) در قرآن ذکر می‌شد این احتمال وجود داشت که دست‌های نابکار مخالفان موجب تحریف لفظی قرآن گردد. باتوجه کینه و دشمنی که دشمنان با اهل بیت داشتند. ثالثاً : ما بندگان خدا هستیم و...