چرا کودکان، اسباب بازی های­شان را می­شکنند؟

چرا کودکان، اسباب بازی های­شان را می­شکنند؟

«کودکی که اسباب بازی ندارد، زندگی ندارد.» تأمل و توجه به این نکته بیان­گر اهمیت اسباب­بازی در زندگی و فرآیند رشد و پرورش خلاقیت و استعدادهای کودک می­باشد. اسباب­بازی حتی می­تواند رشد عاطفی، اجتماعی و جسمانی کودکان را...