چرا مسلمانان بهائیان را نجس می‌دانند؟

چرا مسلمانان بهائیان را نجس می‌دانند؟

ضروریات دین شامل مسائلی است که مورد اتفاق تمام فرقه‌های اسلامی بوده و تا اندازه‌ای مبرهن و واضح است که نیاز به استدلال نداشته و انکار هر یک از آن‌ها به اتفاق تمامی مسلمانان، کفر را در پی دارد. ...