چرایی توصیه اربعین فقط برای امام حسین(علیه‎السلام)

چرایی توصیه اربعین فقط برای امام حسین(علیه‎السلام)

برای توضیح جواب این سوال، به این مطالب توجه کنید: 1. فداکاری‎های امام حسین (علیه‎السلام)، دین را زنده کرد و نقش او در زنده نگه داشتن دین اسلام، ویژه و حائز اهمیت است. این فداکاری‎ها را باید زنده نگه داشت؛ چون زنده نگه...