حاج قاسم سلیمانی و چای عراقی در تکریت

حاج قاسم سلیمانی و چای عراقی در تکریت

حاج قاسم سلیمانی   رسانه های مجازی عراقی تصویری از سردار سلیمانی در تکریت منتشر کرده اند که در حال نوشیدن چای در کنار نیروهای عراقی...