چرا محسن چاوشی غیرمستقیم به مهرجویی «نه» گفت؟

چرا محسن چاوشی غیرمستقیم به مهرجویی «نه» گفت؟

آنها که چاوشی را می شناسند می دانند که او اصلا آدم کاسب و به تعبیر عامیانه پولکی نیست. مثالی که این ادعا را ثابت می کند هم نحوه پذیرفتن او برای فیلم سنتوری که بی هیچ قراردادی پیشنهاد مهرجویی را پذیرفته بود. گروه فرهنگی...