«پ نه پ»‌های سیاسی،اجتماعی و… !

«پ نه پ»‌های سیاسی،اجتماعی و… !

معلم به دانش آموز مي گه: پسر جان براي چي توي کلاس خوابيدي؟ مگه اين جا رختخوابه؟ دانش آموز مي گه: پ نه پ مجلس شوراي اسلاميه! ***...