پیش بینی ۱۱ سپتامبر در قرآن

پیش بینی ۱۱ سپتامبر در قرآن

آدرس برجهاي دوقلو: New York City, No. 108/109 JORF HARR Street حالا به اين نکات توجه کنيد : - در آيات مورد نظر عبارت "جرف هار" به کار رفته که نام خيابان برجهاي دوقلو “Jorf Harr” است. - شماره آيات مورد نظر 108 و 109 مي باشد که برابر با آدرس برجهاي...