با کسب نزدیک به ۷۰ درصد کرسی ها رقم خورد

با کسب نزدیک به ۷۰ درصد کرسی ها رقم خورد

بر اساس آرای شمارش شده در ۳۶۴ شهر کشور از جمله مراکز استان ها، اصولگرایان نزدیک به ۷۰ درصد کرسی های شوراهای شهر را به خود اختصاص داده و مستقلان و اصلاح‌طلبان در رده‌های بعدی قرار دارند.به گزارش خبرگزاری فارس، جمع بندی...