طرز تهیه پیتزا مینیاتوری

طرز تهیه پیتزا مینیاتوری

طرز تهیه : خمیر شماندره ۴ را تهیه می کنیم . گوجه فرنگی را می شوییم و قسمت سفت سر گوجه را جدا نموده و به ورقه های باریک و ظریف برش می دهیم . هسته های زیتون را بیرون می آوریم ....