پیام نوروزی اوباما

پیام نوروزی اوباما

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا که چند روز پیش بازهم از روی میز بودن همه گزینه‌ها علیه ایران سخن گفته بود، در ادامه مواضع متناقض خود به ایران پیام نوروزی داد و از موضع متفاوتی سخن گفت. پیام نوروزی اوباما به گزارش جهان...