پیامک عید سعید فطر

پیامک عید سعید فطر

پیامک عید سعید فطر عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد * * * * * استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت… * * * * *...