پیامک های غدیر ۹۵

پیامک های غدیر ۹۵

 موسم عید آمد و دل ها پر از شوق و شعف  از برای عاشقان عشق علی باشد هدف بشتابید ای عزیزان گر محب حیدرید بهر بیعت با امیرالمومنین سوی نجف ...