پیامک های تسلیت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع)

پیامک های تسلیت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع)

رسول خدا صلی الله علیه وآله: زمانى بر مردم خواهد آمد كه صبر نمودن در برابر مسائل دین و عمل به دستورات آن همانند در دست گرفتن آتش گداخته است . (أمالى طوسى، 2/92) ...