پیامک های تبریک میلاد امام رضا (ع)

پیامک های تبریک میلاد امام رضا (ع)

امام رضا ذیقعــده شد و بهار ایـــران آمد در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد در روز یكم كریمه آل رسول در یازدهم شاه خراسان آمد میلاد امام رضا علیه السلام ...