پیامک نیمه شعبان

پیامک نیمه شعبان

پیامک نیمه شعبان به خدا سوگند دنیا را آذین می بندیم اگر لحضه آمدنت را بدانیم ... -_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_- ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد سوگند به هر چهارده آیه نور سوگند به زخم...