پیامک مبعث رسول خدا (ص)

پیامک مبعث رسول خدا (ص)

پیامک مبعث رسول خدا (ص) ای سینه ی مجروح ما مجروح طول غیبتت / در بعثت جدت همه چشم انتظار بعثتت خورشید مکه کی رسد صبح طلوع نهضتت / بت های عالم بشکند با دست عزم و همتت   مبعث پیامبر(ص) ...