اس ام اس و پیامک فرا رسیدن ماه رجب

اس ام اس و پیامک فرا رسیدن ماه رجب

پیامک فرا رسیدن ماه رجب می گن هر کی یه روز از ماه رجب رو روزه بگیره از خدا حاجت می گیره ، منم امروز روزه گرفتم تا از خدا تو رو بگیرم . ********** ماه رجب شده ، دارن حاجت می دن بدو جا نمونی . ********** رجب بهانه ای است برای دوستی...