اس ام اس های زیبا مخصوص شب های قدر – رمضان ۹۵

اس ام اس های زیبا مخصوص شب های قدر – رمضان ۹۵

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی / آن شب قدر که این تازه براتم دادند . . . . ....