پیامک شبهای قدر

پیامک شبهای قدر

امشب سر مهربان نخلى خم شد،،، در كيسه نان بجاى خرما غم شد/ در كنج خرابه ها زنى شيون كرد ،،، همبازى كودكان كوفه كم شد.. emshab sare mehrabane nakhli kham shod, dar kiseye nan be jaye khorma gham shod ...