پیامک روز دانش آموز ۹۲

پیامک روز دانش آموز ۹۲

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را. :: :: او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت ....