پیامک روز دانشجو

پیامک روز دانشجو

پیامک روز دانشجو روز دانشجو، روز در هم آمیختن تقوا و ورع با علم و دانش اندوزی، بر شما دانشجوی با ایمان مسلمان گرامی باد. فرا رسیدن روز دانشجو، بر شما دانشجوی مؤمن و کوشای ایران اسلامی فرخنده باد. دانشجویان، ذخیره های...