خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "پیامک خنده دار جدید ماه رمضان"

پیامک ماه رمضان ۹۵

پیامک ماه رمضان ۹۵

بوی رمضان و مقدمش بوسیدم در رهگذرش طبق طبق گل چیدم من با چه زبان شکر بگویم که به چشم یکبار دگر ماه خدا را را دیدم در آغاز این ماه مبارک ضمن طلب حلالیت محتاج دعای خالصانه تان هستم...

پیامک‌های ماه رمضان ۹۵

پیامک‌های ماه رمضان ۹۵

تو مهمان عزیزی بر من و من میزبان تو چگونه میهمان نومید برگردد ز دربارم زبستر نیمه شب برخیز و اشکی ریز بر دامن که با اشک شبت خاموش گردد شعله نارم...

مجموعه اشعار و پیامک‌های ماه رمضان ۹۵

مجموعه اشعار و پیامک‌های ماه رمضان ۹۵

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست...