پیامک تولد حضرت خامنه ای (حفظه الله)

پیامک تولد حضرت خامنه ای (حفظه الله)

آواز خوش ترانه ای می آید خوش حالی بی کرانه ای می آید باشوروشعف چلچل ها می خوانند سید علی خامنه ای می...