اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵

اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۵

اس ام اس ماه مبارک رمضان ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت رمضان °•°•°•°•°•°•°•°•° اس ام اس ماه مبارک رمضان...