پیامک‌های ماه رمضان ۹۵

پیامک‌های ماه رمضان ۹۵

تو مهمان عزیزی بر من و من میزبان تو چگونه میهمان نومید برگردد ز دربارم زبستر نیمه شب برخیز و اشکی ریز بر دامن که با اشک شبت خاموش گردد شعله نارم...