تحلیل فرزند شریعتی از پیامک‌های طنز دکتر شریعتی

تحلیل فرزند شریعتی از پیامک‌های طنز دکتر شریعتی

شريعتي در اين ميان، اگر اسطوره نباشد كه خب با اين طنزها نمي‌شكند و اگر هم اسطوره باشد كه با اين توطئه‌ها اسطوره را نمي‌شود، سرنگون كرد. بگذاريد حالشان را بكنند: نسل جوان باشد يا دست‌هاي پنهان....